PORTFOLIO
SEARCH
SHOP
  • Your Cart Is Empty!
444 0 885

Yönetilen İzleme Çözümleri (MMP)

Yönetilen İzleme Hizmetleri (Managed Monitoring Program | MMP) kapsamında; kurumsal sistemler, ağ ve güvenlik sistemleri gibi BT altyapılarınızı, proaktif yönetim araçlarını kullanarak izliyoruz. 

Gerekli alarm, bilgilendirme ve yönlendirmeleri, farklı katman ve kırılımlarda yapıyor ve raporluyoruz.

Sistemleriniz, Clonera İşletim Merkezi tarafından 7/24 proaktif uygulama araçlarıyla izleniyor. İzleme faaliyeti, ITIL (Bilişim Teknolojileri Altyapı Kütüphanesi | Information Technology Infrastructure Library) deneyimlerine ve ISO 20000, ISO 27001 gibi uluslararası standartlara uygun olarak; olay, problem, değişim gibi alt süreçlerin yönlendirme ve koordinasyonuyla birlikte yapılıyor.

Sistemlerde oluşan arıza, alarm ve bildirim (notification), tanımlı otomasyonlar aracılığıyla veya Clonera İşletim Merkezi’nin ekibi tarafından ilgili partilere yönlendirmesini ve çözümlenene kadar proaktif takibini yapıyoruz.

İzleme faaliyetleriyle ilgili talimatları, hizmet yönetim kılavuzlarını oluşturuyoruz.

Çağrı kayıt ve takip sistemimize erişim veriyoruz. Açtığınız kayıtların durumu, izlenen sistemlere ilişkin kapasite, erişilebilirlik, kullanım oranları gibi temel parametrelerin zamana bağlı değişimi ve güncel durumu, taahhüt ettiğimiz SLA (Hizmet Seviye Anlaşması | Service Level Agreement) metriklerinin performansı gibi konuları gözlemleyip analiz edebilmeniz için, size özel gösterge panelleri (dashboard) tasarlıyor ve kullanımınıza açıyoruz. Verdiğimiz hizmetin tamamını raporluyor, periyodik olarak durum değerlendirmesi toplantıları yapıyor ve arzu ederseniz, icra komitesi toplantılarınızda yöneticilerinizi bilgilendirebiliyoruz.

Şirketinize özel, esnek bir modelleme yaklaşımıyla sunduğumuz yönetilen izleme çözümünü, farklı sistem bileşenleri ya da katmanları için kullanabilirsiniz. Donanım katmanı, Hypervisor (Vmware, Hyper-V) katmanı, işletim sistemi katmanı ya da ağ/güvenlik bileşenleri katmanı gibi…

Hizmet kapsamına dahil edilen katmanlarda; tanımlanan metrik ve eşik değeri (KPI) üzerinden, konvansiyonel izleme, alarm / bildirim üretimi, yönlendirme ve raporlama yapılabilir. İş çıktısı ya da gereksimlerinize bağlı olarak, ilintili farklı bileşenler / metrikler arasındaki örüntü ve bağlantılar tanımlanarak, temel servislerin belirli bir “servis ağacı” mantığı altında toplanması, izlenmesi ve raporlanması tercih edilebilir. Bu şekilde yapılan izlemelerde, servisin erişilebilirlik performası, herhangi bir kesintinin hangi alt bileşenler, katmanlar, iş birimleri vb. kaynaklı olduğu yönünde ölçüm ve analiz yapılarak raporlanabilir.

Tüm yönetilen servislerimizi, bir geçiş döneminin ardından başlatıyoruz. Başlangıçta hedef olarak belirlenen seviyelere göre hizmet veriyoruz. Hedef hizmet seviyeleri, sorun ya da talebin kritiklik seviyesine göre, müdahale ve çözüm SLA’ları (Hizmet Seviye Anlaşması | Service Level Agreement) ve erişebilirlik seviyeleriyle ölçümlendiriliyor.