PORTFOLIO
SEARCH
SHOP
  • Your Cart Is Empty!
444 0 885

Yönetilen Felaket Kurtarma ve İş Sürekliliği Servisleri (MDRP)

Treo, BT sistemlerinizde meydana gelebilecek iç ve dış tehditler ile öngörülmeyen kesintilerin yanı sıra, doğal afet, siber saldırı, veri bozulması (data conflict) gibi felaketlerle karşılaşmanız durumunda; iş sürekliliğinin sağlanması için gerekli tüm hizmetleri sunuyor. 

Treo, Yönetilen Felaket Kurtarma ve İş Sürekliliği Servisleri (Managed Disaster Recovery Program | MDRP) kapsamında; gereksinim ve tercihlerinize, mevcut BT altyapısı ve yatırımlarınıza, organizasyonunuza, teknik ve yönetsel kaynak yapılanmanıza bağlı olarak, şirketinize özel oluşturulacak bir modelle hizmet veriyor.

Çalışmaya iş etki analizlerinizi yaparak başlayan Treo, felaket senaryolarını ve ISO 27031’e uygun dokümantasyonu hazırlıyor, yetkilendireceğiniz çalışanlarınıza iş sürekliliği eğitimleri veriyor. Felaket Kurtarma Merkezi’ndeki replikasyonlarınız (veri eşitleme), Clonera İşletim Merkezi tarafından 7/24 düzenli olarak ve proaktif biçimde izleniyor, yönetiliyor ve raporlanıyor. Oluşturulan senaryolara göre, planlı ve plansız DR (Felaket Kurtarma) ve failback (felaket durumundan eski yapıya geri dönme) testleri uygulanıyor ve raporlanıyor. Test sonuçlarına göre, gerekirse yöntem, prosedür veya diğer değişiklik ve güncellemeler, onay mekanizmaları doğrultusunda yapılıyor. Herhangi bir kesinti durumunda, tanımlı prosedür ve iş akışlarına uygun olarak, taahhüt edilen servis seviyeleri ve hizmet pencereleri çerçevesinde, Felaket Kurtarma Merkezi’ne geçişinizi ve sonrasında failback operasyonunuzu gerçekleştiriyoruz. Talep ve değişlik istekleriniz de 7/24 Clonera İşletim Merkezi tarafından karşılanarak işleme alınıyor.

Yönetilen Felaket Kurtarma ve İş Sürekliliği Çözümü’nde, gerekli donanım kaynakları Clonera tarafından karşılanabilir ve şirketinize herhangi bir CapEx (maddi duran varlıklara yapılan ek yatırım harcaması | Capital Expenditure) yükü yaratmadan “hizmet olarak” (as a Service) ücretlendirilebilir. Arzu ederseniz, operasyonel gereklilikleri sağladığınız takdirde, şirketinizin altyapılarını da kullanabiliriz.

Tüm yönetilen servislerimizi, bir geçiş döneminin ardından başlatıyoruz. Başlangıçta hedef olarak belirlenen seviyelere göre hizmet veriyoruz. Hedef hizmet seviyeleri, sorun ya da talebin kritiklik seviyesine göre, müdahale ve çözüm SLA’ları (Hizmet Seviye Anlaşması | Service Level Agreement) ve erişebilirlik seviyeleriyle ölçümlendiriliyor.