PORTFOLIO
SEARCH
SHOP
  • Your Cart Is Empty!
444 0 885

Yönetilen Ağ ve Güvenlik Servisleri (MNP, MSP)

Treo, ağ ve güvenlik altyapılarınızın (LAN/WAN ekipmanları, güvenlik duvarları, kablosuz ağ elemanları vb.) ve bunlarla ilgili operasyonlarınızın yönetim ve işletim faaliyetlerini gerçekleştiriyor.

Yönetilen Network (Managed Network Program | MNP) ve Güvenlik (Managed Security Program | MSP) servisleri kapsamında; gereksinim ve tercihlerinize, mevcut BT altyapısı ve yatırımlarınıza, organizasyonunuza, teknik ve yönetsel kaynak yapılanmanıza bağlı olarak, şirketinize özel oluşturulacak bir modelle hizmet veriyor.

Ağ ve güvenlik bileşenleriniz, Clonera İşletim Merkezi tarafından 7/24 proaktif uygulama araçlarıyla izleniyor. Bileşenler üzerinde periyodik kontroller, günlük rutin işlemler, güncellemeler, sürüm ve yama yönetimi; tanımlı kontrol listeleri, üretici firma bildirge ve önergeleri ile işletim kılavuzları uyarınca gerçekleştiriliyor. ITIL (Bilişim Teknolojileri Altyapı Kütüphanesi | Information Technology Infrastructure Library) deneyimlerine ve ISO 20000, ISO 27001 gibi uluslararası standartlara uygun olarak; olay, problem, değişim, konfigürasyon, sürüm ve güncelleme, servis seviyesi, iletişim, kapasite ve güvenlik yönetimi yapılıyor.

Periyodik olarak zafiyet tarama işlemlerinizi yapıyor ve raporluyoruz. Oluşan karmaşık sorunlarda veya kolektif efor gerektiren planlı çalışmalarda, üreticilerin yanı sıra, şirketinizin ve destek aldığınız 3. partilerin çalışanları arasında koordinasyon sağlıyoruz. Sorunların, çözüm sorumluluğu olan ilgili partilere yönlendirmesini ve çözümlenene kadar proaktif takibini yapıyoruz.

İşletim talimatlarınızı, hizmet yönetim kılavuzlarınızı yazıyor, operasyonel kitapçık ve kılavuzlarınızı oluşturuyoruz.

Talep ve değişim istekleri ile diğer bildirimlerinizi yapabilmeniz için, çağrı kayıt ve takip sistemimize erişim veriyoruz. Açtığınız kayıtların durumu, yönetimi yapılan ağ ve güvenlik bileşenlerine ilişkin temel parametrelerin zamana bağlı değişimi ve güncel durumu, taahhüt ettiğimiz SLA (Hizmet Seviye Anlaşması | Service Level Agreement) metriklerinin performansı gibi konuları gözlemleyip analiz edebilmeniz için, size özel gösterge panelleri (dashboard) tasarlıyor ve kullanımınıza açıyoruz.

Periyodik olarak sisteminizin sağlık kontrollerini yapıyor, sonuçlarını önerilerimizle birlikte raporluyoruz. Sizden herhangi bir olay ya da arıza bildirimi gelmesini beklemeden, sistemlerinizi yapısal bir yaklaşımla yönetiyoruz. Oluşan ya da gözlemlenen “olay” kayıtlarına, gelen değişiklik isteği ve taleplere, tanımlı prosedür ve iş akışlarına uygun biçimde, taahhüt edilen servis seviyeleri ve hizmet pencereleri çerçevesinde, 7/24 destek veriyoruz. Arızalara yerinde veya uzaktan müdahale ederek (Break&Fix) çözüm desteği sağlıyoruz.

Değişen teknolojilere ve iş gereksinimlerinize bağlı olarak, ekiplerinizi BT konusunda güncelliyor, çözüm önerileri sunuyor ve raporluyoruz. Verdiğimiz hizmetin tamamını raporluyor, periyodik olarak durum değerlendirmesi toplantıları yapıyor ve arzu ederseniz, icra komitesi toplantılarınızda yöneticilerinizi bilgilendirebiliyoruz.

Yönetilen Ağ ve Güvenlik Çözümü’nde, gerekli donanım kaynakları Treo tarafından karşılanabilir ve şirketinize herhangi bir CapEx (maddi duran varlıklara yapılan ek yatırım harcaması | capital expenditure) yükü yaratmadan “hizmetin bir eklentisi olarak” modellenebilir. Arzu ederseniz, hali hazırda yatırımını yaptığınız envanterinizi de kullanabiliriz.

Tüm yönetilen servislerimizi, bir geçiş döneminin ardından başlatıyoruz. Başlangıçta hedef olarak belirlenen seviyelere göre hizmet veriyoruz. Hedef hizmet seviyeleri, sorun ya da talebin kritiklik seviyesine göre, müdahale ve çözüm SLA’ları (Hizmet Seviye Anlaşması | Service Level Agreement) ve erişebilirlik seviyeleriyle ölçümlendiriliyor.