PORTFOLIO
SEARCH
SHOP
  • Your Cart Is Empty!
444 0 885

VERİ MERKEZİ ÇÖZÜMLERİ

VERİ MERKEZİ ÇÖZÜMLERİ

Veri Merkezi Tasarımı ve Uygulamaları
  • Text Hover
Veri her geçen gün büyüyen ve önemi hiç durmadan artan bir değer. Bundan 20 yıl önce, sistem odamızın tamamını kaybetsek bile şirketin ana işleyişinde çok büyük bir etki uyandırmazken, bugün, bırakın tüm servislerin durmasını, basit bir serviste yavaşlama bile ciddi krizler oluşturabiliyor. Bilgi çağını yaşadığımız bu günlerde, şüphesiz her şirketin, 7/24 esasına göre çalışan bir altyapıya ihtiyacı var. Veri bu kadar önemli ve sürekli olunca, BT yatırımlarının sürekli olarak, en son, en güvenli, en performanslı sistemlere yönelik yapılması, bu sistemleri barındıran veri merkezlerinin de ihtiyaç duyulan süreklilik ve güvenliğe cevap verir niteliklerde olması gerekiyor. 
Veri merkezi tasarımı ve uygulama çözümümüzle, lokasyonunuzda bulunan veri merkezinin fiziksel altyapı, iklimlendirme, güç, güvenlik, izleme, yangın önleme, kablolama ve etiketlendirme noktalarında yeterli olup olmadığını analiz ediyoruz. Veri merkezinizin planlama, konumlandırma, optimizasyon ve kurulumunu, Uluslararası Bilgi Güvenliği (International Information Security | IIS) standartlarına göre gerçekleştiriyoruz.
Ağ Sanallaştırma
  • Text Hover
Çoğu veri merkezinde (data center) genellikle en karmaşık yapıya sahip olan ağ (network), bütün uğraş ve yatırımlara rağmen istenilen seviyede esnek, güvenli ve yedeklenmiş hale getirilemeyen katman olarak biliniyor. Her yıl performans, güvenlik ve esnekliği artırmak için ciddi yatırımlar yapılıyor. Ancak donanım bağımlılığı ve fiziksel kısıtlar sebebiyle, uzun soluklu projelerin ardından değişen ihtiyaçlara cevap verebilmek için, revizyon ya da yeni yatırım yapılması gerekiyor. Bu durum, devasa sunucu parkurlarının yönetildiği, sürekli olarak yeni sunucu alımı ya da mevcutlarda güncelleme yapıldığı, sunucu sanallaştırma (server virtualization) hayatımıza girmeden önceki 10-15 yıllık döneme çok benziyor. Sanallaştırmayla birlikte, sunucu parkurları oldukça küçüldü ve eskiye oranla ciddi seviyede esnekliğe kavuştu.
Ağ Sanallaştırma (Network Virtualization), sanal sunucular gibi yazılımsal olarak donanım katmanının üzerinde çalışıp donanım bağımlılığını ortadan kaldırarak ağ anahtarı (switch), yönlendirici (router), güvenlik duvarı (firewall), yük dengeleyici (load balancer) gibi birçok ağ cihazının hızlı ve kolay biçimde yönetilmesine olanak sağlıyor. Sanallaştırma, ağ hizmetlerinin donanım katmanından bağımsızlaştırılarak yazılım katmanında yer almasını sağladığından; güvenlik, yük dengeleme gibi yeni bir ağ servisinin sisteme dahil edilmesi, karar verildikten sonra birkaç saat içinde gerçekleştirilebiliyor. Güvenlik, anahtarlama, yönlendirme vb. tüm ağ hizmetleri, sunucu sanallaştırma platformunun ara yüzü üzerinden basit bir şekilde yönetilirken, sistem yöneticilerine ciddi anlamda zaman kazandırıyor.
Sunucu Sanallaştırma
  • Text Hover
Sunucu Sanallaştırma (Server Virtualization) teknolojileri, sunucuya ait fiziksel kaynakların, birden çok işletim sisteminin kullanımına açılması ve aynı fiziksel kaynaklar üzerine kurulan bu işletim sistemleri arasında bir izolasyon yapısının kurulmasına olanak veriyor. Sunucu Sanallaştırma Çözümleri’nin hayatımıza ilk girişi, kritik olmayan sunucu ve uygulamalar üzerinden başladı. Teknolojinin gelişimi ve güvenilirliğin artması sonucunda, bankacılık ve telekomünikasyon şirketleri dahil, sunucu sanallaştırmanın girmediği veri merkezi kalmadı, sanallaştırma kullanım oranları %98’lere ulaştı. Bugün gerek özel sektörde gerekse kamuda, en kritik sistemler de dahil olmak üzere, sunucu sanallaştırma teknolojileri kullanılıyor.

Treo’nun Sunucu Sanallaştırma Çözümüyle, donanım kısıtlamaları ve bağımlılığından kurtulup, kaynak yönetimi, konsolidasyon, yüksek erişilebilirlik, yedekleme (backup) ve veri eşitleme (replikasyon) işlemlerini fiziksel sistemlere göre çok daha kolay ve düşük bir maliyetle gerçekleştirebilirsiniz. Tüm şirketlerin yararlanabileceği bu çözüm; etkin kaynak kullanımı, konsolidasyon, yüksek erişilebilirlik, süreklilik, enerji tüketim verimliliği, kolay yönetim, raporlama, hızlı provizyon gibi faydalar sağlıyor. Treo, yeni kurulacak veya mevcut sunucu sanallaştırma platformları için kurulum, bakım, güncelleme, sorun giderme gibi hizmetleri, uzman desteğiyle birlikte sunuyor.
İş Sürekliliği
  • Text Hover
Treo, İş Sürekliliği (Business Continuity) Çözümüyle, kurumların BT servislerinin bir kısmının ya da tamamının, yazılımsal ve donanımsal olarak arızalara karşı dayanıklılığını artırıyor. Yedekten dönmeye (restore) ve Felaket Kurtarma Merkezi’ne (Disaster Recovery Center | DRC) geçmeye gerek kalmadan, kesintisiz olarak ve veri kaybı yaşamadan çalışmaya devam etmesini sağlıyor.

Treo, gerek servislerinizin ihtiyacı, gerekse altyapınıza göre, birden farklı çözümü bir araya getirerek her servisin ihtiyacına göre entegre bir sistem oluşturabilir. Böylece sizin için kritik olan servis neyse, başına gelebilecek arıza, virüs bulaşması, güç kesintisi, yangın, kullanıcı hatası gibi durumlarda, sıfır kesinti ve sıfır veri kaybıyla müdahaleye gerek kalmaksızın çalışmaya devam etme olanağına kavuşursunuz.
Hizmet Olarak Felaket Kurtarma (DraaS)
  • Text Hover
Treo’nun Hizmet olarak Felaket Kurtarma (Disaster Recovery as a Service | DraaS) Çözümüyle, BT servislerinizin bir kısmını ya da tamamını yazılımsal, donanımsal ve sistem odası arızalarına ve felaketlere karşı hazır duruma getirerek, bir felaket anında problem düzelinceye kadar servislerin Felaket Kurtarma Merkezi’nden (Disaster Recovery Center | DRC) çalıştırılmasını sağlayabilirsiniz.

Treo, veri merkezinizde (data center) oluşabilecek bir felaket anında, daha önce belirlenen RPO (recovery point objective | felaket anında kaybedilmesine izin verilen veri miktarı) ve RTO (recovery time objective | sistemlerin felaket sonrasında yeniden çalıştırılma süresi) doğrultusunda hizmetlerinizin yeniden başlamasını sağlıyor. Veri merkezindeki servislerinizin çalışmasını engelleyen yangın, deprem, saldırı, elektrik kesintisi, iklimlendirme sistemi arızası gibi dijital felaketler ya da platform (ana storage sistemi, SAN sistemi, computing sistemleri gibi) arızaları olduğunda, belirlenen RPO ve RTO kriterlerine göre, servisin geçici olarak Felaket Kurtarma Merkezi üzerinden verilmesini sağlıyor.

Felaket Kurtarma Merkezi’ni tasarlarken, birden fazla çözümü bir araya getirerek her bir servisin ihtiyacına göre entegre bir sistem oluşturulması gerekir. Böylece herhangi bir dijital felaket anında, şirketler için kritik olan servislerin, sıfır/sıfıra yakın kesinti ve sıfır veri kaybıyla, müdahaleye gerek kalmaksızın çalışmaya devam etmesi sağlanabilir.

Treo, Hizmet Olarak Felaket Kurtarma Çözümü kapsamında, felaket kurtarma politikalarınızın ve planlarınızın dokümantasyonunu, bilişim sektöründe iş sürekliliği standardı olan ISO 27031’e uygun şekilde yapıyor.
Yedekleme
  • Text Hover
Bir kurumun BT altyapısındaki en önemli unsur, veri yedeklemesidir (backup). Çünkü her kurum, veri üzerinden değer yaratarak kâr elde eder. Veriler, bir formül ya da müşteri bilgisi olabildiği gibi, finansal kayıtlar ya da rekabet analizi gibi doğrudan kurumun ana işiyle de ilgili olabilir. Son yıllarda hızla artan regülasyonlar sebebiyle, verilerini kaybetmenin kurumlara çok ciddi maliyetleri olabiliyor. Yapılan araştırmalar, önemli veri kaybı yaşayan şirketlerin %93’ünün 5 yıl içerisinde iflas ettiğini gösteriyor. Verinin bu kadar önemli olduğu koşullarda, yedeklenmesi ve ihtiyaç anında yedeklerden geri dönülmesi (restore), daha da büyük öneme sahip. Çünkü oluşan bir veri kaybının ardından hızlı bir biçimde veriyi tekrar ulaşılabilir hale getirmek, maddi ve manevi zararın önüne geçebilecek tek çözüm olarak öne çıkıyor.

Treo, Yedekleme Çözümüyle, şirketinizin yedekleme (backup) politikalarını marka, donanım, yazılım ve teknoloji bağımsız olarak analiz ediyor, raporluyor, kurguluyor, projelendiriyor ve kuruyor. İhtiyaca göre, kurumunuzun yedekleme politikalarının dokümantasyonunu ITIL (Information Technologies Infrastructure Library | Bilgi Teknolojisi Altyapı Kütüphanesi) standartlarına uygun olarak yapıyor.
Hiper Bütünleşik Mimari (HCI)
  • Text Hover
Bugün standart bir veri merkezinde (data center) yaklaşık 50 ila 75 farklı çözümü bir arada kullanmak gerekiyor. Özellikle BT kadrosu sınırlı olan kurumlarda, tüm bu çözümlerin teknik olarak bilinmesi, yönetilmesi ve güncel tutulması oldukça güç. Ayrıca BT yöneticisinin asli görevi, kurumun iş alanına teknolojiyi adapte etmek olduğundan, bu tür rutin operasyonlara zaman ayırması çok da mümkün olmuyor.

Hiper Bütünleşik Mimari’yi (Hyperconverged Infrastructure | HCI) akıllı telefonlara benzetebilirsiniz. Akıllı telefonlardan önce, onların sayesinde yaptığımız işler için, farklı birçok cihaz, ürün ya da hizmet (çağrı cihazı, kamera, fotoğraf makinası, navigasyon cihazı, taşınabilir oyun konsolu, not defteri, ajanda, takvim vb.) kullanıyorduk. Artık bu ihtiyaçların tamamını, akıllı telefonlarımızla çözebiliyoruz. Aynı yaklaşımla, hiper bütünleşik sistemler de veri merkezinizde yönetmeniz gereken sunucu, veri depolama, yedekleme, sanallaştırma, ağ gibi katmanları tek bir yapı üzerine toplayıp kullanmanızı sağlıyor.
Hizmetlerimizle ilgili detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin