PORTFOLIO
SEARCH
SHOP
  • Your Cart Is Empty!
444 0 885

Veri Merkezi Taşıma ve Konsolidasyon Hizmetleri

Bir şirket, yaşam döngüsü içinde sahip olduğu veya kullandığı veri merkezini bir yerden başka bir yere taşımak veya yeni yerde konsolide etmek zorunda kalabiliyor.

Teknolojiyi yenilemek, altyapıyı iyileştirmek ve geliştirmek veya regülasyonlara bağlı zorunluluklar da bu tür operasyonlara zemin hazırlayabiliyor. 

Çıkış noktası ne olursa olsun, Veri Merkezi Taşıma (Data Center Migration) olarak adlandırılan bu tür projelerin; şirketin farklı iş kollarında olumsuz bir etki yaratmadan, iş ve servis sürekliliğini gözeterek, deneyimli teknik ve yönetsel uzmanlar tarafından yürütülmesi büyük önem taşıyor.

Proje yönetimi metodolojisi ve disiplini uyarınca yönetilen veri merkezi taşıma ve konsolidasyon hizmetleri, kendi dinamiklerine uygun riskleri, rol-sorumluluk paylaşımları ve iş adımları bulunan bir çalışmadır. Veri merkezi taşımanın, BT ekipmanlarının bir noktadan diğerine fiziksel olarak nakli şeklinde dar bir çerçevede değerlendirilmesi yanlış olur. Kurumun temel altyapısını oluşturan bilgi varlıklarının korunması, bu varlıkların zarar görmeden sevki ve tüm süreç boyunca kurumun bu altyapı üzerinden farklı iş birimlerine sunduğu hizmetlerin devamlılığı ve sürekliliğinin, veri merkezi taşıma sırasında temel unsurlar olarak ele alınması gerekir. Treo, tüm bu hizmetleri anahtar teslim olarak sunuyor.
Başarı Hikayeleri

Boyner Başarı Hikayesi

Boyner’in hali hazırda kullanmakta olduğu sunucu ve veri depolama cihazının performans ve kapasite gereksinimleri sebebiyle upgrade edilmesi ya da değiştirilmesi gerekiyordu. Sistemin sürekliliğinin ve performansının çok önemli olması nedeniyle cihazın konumlandırılması ve kurulum aşamasında Oracle veri tabanı önem taşımaktaydı. consequuntur magni dolores.

Başarı Hikayesi
Solventaş Başarı Hikayesi

Solventaş, dökme sıvı, varilli ve paketli kimyasalların ve petrol ürünlerinin depolandığı A Tipi Genel Gümrük Antreposu olarak faaliyet gösteriyor. İnovatif yaklaşımı ile kendini sürekli geliştiren Solventaş, yıllardır biriken deneyimini yeni teknolojilere sadece adapte olma değil aynı zamanda ön ayak olma becerisi ile birleştirerek her zaman genç ve deneyimli bir şirket olarak kalmayı başarıyor.