PORTFOLIO
SEARCH
SHOP
  • Your Cart Is Empty!
444 0 885

Felaket Kurtarma ve İş Sürekliliği (DR&BC) Süreç Danışmanlığı

Treo, şirketinizin stratejik hedefleri doğrultusunda, işlerinizin sürekliliğini sağlamak, herhangi bir felaket durumunda izlenecek kılavuz ve süreçleri tanımlamak amacıyla ISO 27001, ISO 27031 ve ISO 22301 standartlarıyla uyumlu bir süreç tasarımı için danışmanlık hizmeti sunuyor.

İş ihtiyaçlarınız ve öncelikleriniz doğrultusunda kritik sistem ve servislerinizi belirliyor, felaket halinde ne kadar kesintiyle çalışmayı tolere edilebileceğinizi tespit ediyor, alınacak aksiyonları, izlenecek süreçleri, rol ve sorumlulukları tanımlıyor.

Treo’nun oluşturduğu politika, prosedür ve süreçler, ana faaliyet alanlarınıza yönelik işlerin sürekliliğini sağlamada kılavuz niteliği taşıyor. Herhangi bir felaket anında ilintili operasyonların nasıl kesintisiz ve/veya asgari kesintiyle devam ettirileceğini tanımlıyor. Treo, iş birimleriniz tarafından yürütülen çalışmaların sürekliliğinin, felaket anında nasıl sağlanacağına ve testlerin nasıl yapılacağına dair kurumsal seviyede yönetim önerileri sunuyor.

Ayrıca ana hizmet ağaçlarını alt kırılımlarıyla detaylandırarak tanımlıyor; çıkarılan topolojilerin ve kritik servislerin proaktif yönetim araç ve uygulamalarıyla izlenmesi, ölçülmesi, raporlanması ve analizine dönük çözüm ve mimari yaklaşım önerileri sunuyor.
Başarı Hikayeleri

Boyner Başarı Hikayesi

Boyner’in hali hazırda kullanmakta olduğu sunucu ve veri depolama cihazının performans ve kapasite gereksinimleri sebebiyle upgrade edilmesi ya da değiştirilmesi gerekiyordu. Sistemin sürekliliğinin ve performansının çok önemli olması nedeniyle cihazın konumlandırılması ve kurulum aşamasında Oracle veri tabanı önem taşımaktaydı. consequuntur magni dolores.

Başarı Hikayesi
Solventaş Başarı Hikayesi

Solventaş, dökme sıvı, varilli ve paketli kimyasalların ve petrol ürünlerinin depolandığı A Tipi Genel Gümrük Antreposu olarak faaliyet gösteriyor. İnovatif yaklaşımı ile kendini sürekli geliştiren Solventaş, yıllardır biriken deneyimini yeni teknolojilere sadece adapte olma değil aynı zamanda ön ayak olma becerisi ile birleştirerek her zaman genç ve deneyimli bir şirket olarak kalmayı başarıyor.