PORTFOLIO
SEARCH
SHOP
  • Your Cart Is Empty!
444 0 885

Ağ Çözümleri Danışmanlığı

Treo, iş planlarınız ve sorunlarınızla en iyi şekilde örtüşecek ağ teknolojileri (LAN, WAN, wireless vb.) çözümünü üretiyor. 

Mevcut ve hedeflenen yapılar, sistem ve süreçler arasındaki farklılıkları ve entegrasyon ihtiyaçlarını belirleyerek iyileştirme önerileri sunuyor.

Ayrıca sistem ve süreçlerinizin ulusal ve uluslararası standartlara uygunluğunu denetliyor. Treo, Ağ (Network) Çözümleri Danışmanlığı kapsamında; kapasite ve performans planlaması yapıyor, iyileştirme/optimizasyon, yerel / uluslararası standart ve politikalara uyumluluk gibi konularda analizler gerçekleştirerek öneri ve modeller üretiyor.

Sistem iyileştirme, model geliştirme ve mevcut yapının analizi açılarından bakıldığında, Treo, ürün bağımsız, bilgi ve birikim temelli bir hizmet sunuyor. İhtiyaçlarınıza uygun çözüm, model ve proje tasarımı talep ettiğinizde HP, Cisco ve Aruba ürünlerini kullanıyor.
Başarı Hikayeleri

Boyner Başarı Hikayesi

Boyner’in hali hazırda kullanmakta olduğu sunucu ve veri depolama cihazının performans ve kapasite gereksinimleri sebebiyle upgrade edilmesi ya da değiştirilmesi gerekiyordu. Sistemin sürekliliğinin ve performansının çok önemli olması nedeniyle cihazın konumlandırılması ve kurulum aşamasında Oracle veri tabanı önem taşımaktaydı. consequuntur magni dolores.

Başarı Hikayesi
Solventaş Başarı Hikayesi

Solventaş, dökme sıvı, varilli ve paketli kimyasalların ve petrol ürünlerinin depolandığı A Tipi Genel Gümrük Antreposu olarak faaliyet gösteriyor. İnovatif yaklaşımı ile kendini sürekli geliştiren Solventaş, yıllardır biriken deneyimini yeni teknolojilere sadece adapte olma değil aynı zamanda ön ayak olma becerisi ile birleştirerek her zaman genç ve deneyimli bir şirket olarak kalmayı başarıyor.