PORTFOLIO
SEARCH
SHOP
  • Your Cart Is Empty!
444 0 885

Danışmanlık Servisleri

Dijital dönüşüm stratejiyle başlar, teknolojiyle hayata geçer.

Danışmanlık hizmetlerimiz kapsamında, yoğun rekabet ortamında kesintisiz çalışmayı hedefleyen müşterilerimize ağ çözümü, güvenlik, kurumsal sistem, Microsoft çözümleri, felaket kurtarma ve iş sürekliliği süreç ve yedekleme danışmanlığı sunuyoruz.

  • Text Hover
Kurumsal Sistem Çözümleri Danışmanlığı

Treo, sunucu, veri depolama, yedekleme ve sanallaştırma sistemleri konusunda iş süreçlerinizi analiz ediyor, kaynak ve teknoloji gereksinimlerinizi belirliyor, optimum model ve çözüm önerilerini ölçülebilir verilere dayandırarak sunuyor ve projelendiriyor.
  • Text Hover
Ağ Çözümleri
Danışmanlığı

Treo, iş planlarınız ve sorunlarınızla en iyi şekilde örtüşecek ağ teknolojileri (LAN, WAN, wireless vb.) çözümünü üretiyor.
  • Text Hover
Güvenlik Çözümleri
Danışmanlığı
Treo, kurumsal güvenlik ihtiyaçlarınızı belirliyor, bilgi güvenliği yatırımlarınızın verimliliğini ölçüyor, bilgi varlıklarına yönelik güvenlik tehditlerini tespit ediyor ve kurumsal risk analizinizi yapıyor.
  • Text Hover
Microsoft Çözümleri Danışmanlığı

Treo, Microsoft ürünlerinizdeki mevcut yapıları analiz ediyor, sağlık kontrollerini yapıyor, iş ihtiyaçlarınıza uygun, tasarım ve modelleme çalışmaları yürütüyor.

  • Text Hover
Felaket Kurtarma ve İş Sürekliliği (DR&BC) Süreç Danışmanlığı

Treo, şirketinizin stratejik hedefleri doğrultusunda, işlerinizin sürekliliğini sağlamak, herhangi bir felaket durumunda…
  • Text Hover
Yedekleme
Danışmanlığı

Treo, sistem ve verilerinizi analiz ediyor, hangi uygulama ve ürünleri kullandığınızı tespit ederek, yedekleme politikalarınızı oluşturuyor.