PORTFOLIO
SEARCH
SHOP
  • Your Cart Is Empty!
444 0 885

Clonera Bulut Felaket Kurtarma ve İş Sürekliliği Çözümü (CDRP)

Teknolojik altyapı gereksinimleri Clonera tarafından sağlanan Bulut Felaket Kurtarma ve İş Sürekliliği Çözümü (Cloud Disaster Recovery Program | CDRP); ISO 27001, 27031 ve 22301 gibi uluslararası standartlara uygun bir hizmet paketidir.Paketin öne çıkan özellikleri:

Sanal sunucu bazında tekliflendirme
Uygulama bağımsız replikasyon (veri eşitleme)
Vmware ve Hyper-V platformlarıyla uyum
Taahüt edilen servis seviyesi 
RPO (recovery point objective | felaket anında kaybedilmesine izin verilen veri miktarı) 
RTO (recovery time objective | sistemlerin felaket sonrasında yeniden çalıştırılma süresi)
İnternet erişim hızınıza bağlı olarak, neredeyse sıfıra yakın veri kaybı (RPO) ile maksimum 15 dakika (RTO) içerisinde kalınan yerden çalışmaya devam etme olanağı
Felaket sonrası failback (felaket durumundan eski yapıya geri dönme) desteği
Düzenli tatbikatlarla test ve raporlama
Veri merkezinizle Clonera Felaket Kurtarma Merkezi arasında L2 seviyesinde bağlantı (Ağınızın Clonera Felaket Kurtarma Merkezi’ne doğru Layer2 katmanında genişletilerek, olası bir felaket anında, uygulamalarınızda herhangi bir IP yapılandırması değişikliğine gerek olmaksızın, hizmet kapsamındaki sanal sunucularının kesintisiz biçimde Clonera Felaket Kurtarma Merkezi’nde çalışır hale getirilmesi)

Hizmetin devreye alınma sürecinde, ağ konfigürasyonları gözden geçiriliyor, felaket senaryoları belirleniyor, felaket kurtarma dokümantasyonu hazırlanıyor. Clonera Hizmet ve Kalite Yönetimi tarafından oluşturulan Felaket Kurtarma Dokümantasyonu, felaket sonrası süreç için temel bir kılavuz niteliği taşıyor.

Clonera Bulut Felaket Kurtarma ve İş Sürekliliği Çözümü ile herhangi bir zamanda felaket senaryonuzu test edebilirsiniz. Yalnızca test anında ya da felaket yaşadığınızda ihtiyaç duyulacak kaynaklar için, kullandıkça ödeme yapar, kullanılmayan bir kaynak için herhangi bir maliyete katlanmazsınız.

Clonera altyapısı, Clonera İşletim Merkezi tarafından proaktif yönetim araçları kullanılarak 7/24 izleniyor. Hizmetlerle ilgili talep ve değişiklik isteklerinizi, 7/24 paylaşabilirsiniz.