PORTFOLIO
SEARCH
SHOP
  • Your Cart Is Empty!
444 0 885

Clonera Bulut Yedekleme Çözümü

Güvenlik standartlarına göre, yedekleme konusunda 3-2-1 kuralı uygulanır.

Yani veriler 3 kopya halinde saklanır, en az 2 farklı medyada tutulur ve 1’i uzak bir lokasyona gönderilir. 

Herhangi bir felaket anında, lokaldeki ve/veya yedek veri kaybedildiğinde, uzak lokasyondaki yedeğe güvenilir.

Clonera’nın Bulut Yedekleme Çözümüyle (Cloud Backup) sanal sunucularınızın yedekleri, SAS 70 Type II, SSAE 16, ISO 27001 gibi uluslararası standartlara uygun Clonera Veri Merkezi altyapılarına çok hızlı, otomatize ve güvenilir bir şekilde taşınır.

Kullanıma hazır durumdaki çözüm, normal koşullar altında 1 günde kurulup devreye alınır. TB (terabayt) başına lisanslanır ve kullanıma göre faturalandırılır. Yedekleme süreçlerinin yönetilebilirliği artırır. Tutulan yedek kayıtlarına anlık olarak erişilebilir ve kaynak tüketimleri izlenebilir. Yönetimi kolaydır, istenildiğinde test edebilir.

Clonera altyapısı, Clonera İşletim Merkezi tarafından proaktif yönetim araçları kullanılarak 7/24 izleniyor. Hizmetlerle ilgili talep ve değişiklik isteklerinizi, 7/24 paylaşabilirsiniz.