Aegon Sigorta ve Hayat A.Ş.


1983 yılında Hollanda'da kurulan Aegon Sigorta, 1993 yılında Orta ve Doğu Avrupa'da başlayan büyüme serüvenini bölgenin yükselen değeri olarak gördüğü Türkiye ile devam ettirmek istemiş ve bu arzusunu 2008 Temmuz'unda gerçekleştirmiştir. Bu çerçevede, hayat sigortası ve emeklilik alanında faaliyet gösteren Ankara Emeklilik A.Ş.'nin hisselerinin tamamı satın alınmış, gerekli hukuki süreçlerin tamamlanmasını takiben, şirket ismi 26 Eylül 2008 tarihinden itibaren, AEGON Emeklilik ve Hayat A.Ş. olarak değiştirilmiştir.

 

Hangi problemle / ihtiyaçla bize başvurdular?
 

Aegon'un mevcut sanallaştırma platformlarında performans ve genişleyememe problemi yaşanmaktaydı.

 

Nasıl bir çözüm sunduk?
 

Öncelikle Treo mühendisleri tarafından sistem analizi yapıldı ve analizin sonuçları Aegon IT departmanına ayrıntılı bir rapor halinde sunuldu. Raporda, sanallaştırma platformu olarak çalışmakta olan sunucuların sürekliliği, enerji tüketimi, performans ve veri depolama verimliliği alanlarında iyileştirmeler yapılmasının gerekliliği vurgulandı.
 
Raporda ihtiyaçlara yönelik sunucu ve veri depolama alanı için yeni bir platform teklif edildi. Mevcut olan sunucu ve veri depolama cihazının da Treo tarafından geri alınıp, daha önceki konfigürasyondaki yatırımlarının indirim olarak değerlendirilmesi sağlandı.

Yeni tekliflendirilen sunucu platformu için, Aegon Sigorta’nın ileriki dönemlerdeki yatırımlarında da kullanması ve bu yatırımlarının maliyetlerini bugünden azaltması için HP Blade mimarisi seçildi. Ürünlerin temininin ardından donanım ve yazılım kurulumları yapıldı. Mevcut sistem çalışırken ve tüm sanal sunucular online olarak hizmet verirken, herhangi bir kesinti ve risk yaşanmadan yeni sistem üzerine taşınma sağlandı. Sunucular da aynı şekilde online olarak sanal sistem üzerine kesintisiz taşındı. Eski sistem üzerinde sanal olarak çalışan toplam 40 sanal sunucunun sayısı 68’e çıkarıldı. Yapılan testler aracılığıyla, tüm sistemin tek noktada oluşacak arızalara karşı dayanıklı olduğu ispatlandı ve olası bir donanım arızası durumunda sistemin herhangi bir performans düşüşü yaşamadan %50 kapasiteyle çalışabileceği saptanmış oldu.
 
“Değişen piyasa koşulları ve finansal ihtiyaçlara yanıt verecek biçimde etkin, esnek, şeffaf, hızlı ve destekleyici hizmet anlayışımızı, operasyonel süreçlerimize de tam anlamıyla yansıtabilmek adına, sanallaştırma platformlarımızda bir iyileştirmeye gitmenin gerektiğini düşündüğümüz bir dönemde Treo ile tanıştık. Treo’nun desteği ve sunduğu uzun vadeli ve kapsamlı çözümleri sayesinde bilişim teknolojileri altyapımızda istediğimiz verimlilik ve etkinlik düzeyini tam anlamıyla yakaladığımızı düşünüyorum.”
 
Fuat Satır - Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş. - IT Müdürü